MetallstansningSökt | Avancerad tillverkning av fordonsdelar med precisionssprutningsformning | FORESHOT

Anpassad tillverkning av OEM/ODM: Innovation inom metallstansning och plastformsprutning | FORESHOT

Result 1 - 3 of 3
 • Metallstansning
  Metallstansning

  Metallstansning är en viktig tillverkningsprocess som kan användas för att stansa ut former och funktioner enligt behov. Dess fördelar är hög produktionstakt, konsekvens och låg kostnad. Tekniken används inom många branscher som fordonsindustrin, tung industri, elektrisk och elektronisk industri, elektroniska komponenter, hårdvarufästen och fordonsaccessoarer.   FORESHOT kan göra: Design och utveckling av kontinuerlig stansning, Stansverktygskomponenter, Design och tillverkning av kontinuerligt stansverktyg, olika stansade metallkomponenter, Plåt, Plåtbearbetning och mekaniska delar.   Med en etablerad enhet för metallstämpling i flera år, FORESHOT upprätthåller kontinuerligt attityderna "kundnöjdhet" och "göra våra kunder mer konkurrenskraftiga" för att göra ansträngningar inom utveckling och produktförbättring. Därför presenterar vi våra produkter med bästa kvalitet och utmärkt service till våra kunder. FORESHOTs enhet för metallstämpling certifierades enligt ISO 9002 år 2000.


 • Monteringservice
  Monteringservice

  'FORESHOT' har stor erfarenhet från formdesign till monteringstjänster inklusive SMT, PCBA, EMS, plastproduktsinjektion, tillverkning av precisionssprutgjutna plastdetaljer, metallstansning, limdispensering, ultraljudssvetsning, ultraljudsrengöring av delar och produktförpackning. Med sin konsekventa tillverkningsflödestjänst möjliggör 'FORESHOT' den perfekta förverkligandet av att producera produkter från grunden för kunder.


 • Metallstansning
  Metallstansning

  Metal stamping is an important manufacturing process its can according that what need shape and features to stamping. Its advantage are high production rate, consistent and low cost. Its technology are apply in much industry such as automotive, heavy industry, Electrical and Electronics industry, electronic components and hardware fittings. FORESHOT could do: Design and development of continuous stamping, Stamping tool components, Design and manufacturing of continuous stamping tool, various stamping metal parts. With Metal Stamping unit established for years, FORESHOT is continually upholding the attitudes of "client satisfaction" and "make our clients more competitive" to make efforts in development and product improvement. Therefore, to present our products are with the best quality and excellent service to our clients. The Metal Stamping Unit of FORESHOT was certified with ISO 9002 in 2000.Result 1 - 3 of 3

Top Nyheter